00_lead_image_indenting_a_table

Når du oppretter en tabell i Word, er den som standard justert med venstre marg. Det kan være lurt å få tabellene til å skille seg ut ved å innrykke dem, men dette kan ikke gjøres ved å bruke de samme formateringsverktøyene som du vil bruke for å innrykke et avsnitt.

Vi viser deg et par måter du enkelt kan sette inn et bord i Word. Først kan du bruke bordhåndtaket i øverste venstre hjørne av bordet. Klikk og hold i håndtaket, og dra det til høyre for å flytte hele tabellen.

01_dragging_a_table_to_indent_it

Hvis du vil være mer presis hvor langt du innrykk tabellen, er det en annen måte å gjøre det på. Høyreklikk på bordhåndtaket i øvre venstre hjørne av tabellen og velg “Tabellegenskaper” fra popup-menyen.

02_selecting_table_properties

Forsikre deg om at Tabell-kategorien er aktiv i dialogboksen Tabellegenskaper. Legg inn et beløp i redigeringsboksen “Innrykk fra venstre” for å indikere hvor langt du vil innrykke hele tabellen. For eksempel skrev vi inn 0,5 centimeter for å innrykk bordet vårt en halv tomme.

MERKNAD: Målenhetene er som standard i tommer, men du kan endre det til centimeter, millimeter, punkter eller picas.

03_setting_indent_from_left

Hele bordet vårt er innrykket en halv tomme fra venstre marg.

04_indented_table

Du kan også bruke kategorien Tabell i dialogboksen Tabellegenskaper til å midtstille eller høyre justere hele tabellen.